Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Mojego Ojca, Który jest w niebie.

- Mt 7, 21

Iść ciągle dalej jak Mojżesz

Iść ciągle dalej jak Mojżesz

Historia Mojżesza to wielka zachęta dla nas, którym Bóg powierza ludzi, by nie bać się podejmowania decyzji, które pozwolą nam zrobić krok poza to, co jest do tej pory. Wielką łaską była dla nas posługa na Słowacji wśród naszych braci, z którymi przeżywaliśmy Kurs Mojżesza. Słowo nie pozwala stać w miejscu. Nieustannie zaprasza i wzywa, aby wyjść, ruszyć do przodu, by stawać się prawdziwie wolnym człowiekiem. Tylko Boża Miłość, która nieustannie się objawia, może sprawić, że mamy odwagę podążać za Bogiem i wychodzić z tego, co jest naszym Egiptem. 

Bóg zaprasza każdego do przyjaźni z Sobą. Ta przyjaźń i przebywanie z Nim w postawie otwartości i szczerości, czyni nas zdolnymi do prowadzenia innych, mimo trudności i przeciwności, które spotykamy na drodze. Zatem nie możemy zapominać, że aby innych prowadzić, trzeba samemu być prowadzonym i pozwolić się prowadzić.

Wyrażamy naszą wdzięczność Bogu za ten czas posługi. Dziękujemy braciom Słowakom za ich postawę otwartości i prawdziwego braterstwa oraz za szczere świadectwo wiary. Ufamy, że to słowo będzie w ich życiu nieustannie wyprowadzać ich z każdej niewoli ku prawdziwej wolności w Jezusie.

Dziękujemy naszym braciom za pamięć w modlitwie. W ekipie posługiwali tym razem: Wandzia, Asia, Sylwia, ks. Zbyszek MS oraz ks. Jacek G MS.


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA